niedziela, 03 marzec 2019 13:50

Stawiguda (2017)

W 2017 r. powstał kolejny ogród przyszkolny przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stawigudzie. Powstał on we przy współudziale studentów architektury krajobrazu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, studentów Uniwersytetu Dzieci (uczniowie w wieku 14-16 lat) oraz lokalnej społeczności.

Kolejny ogród założony w ramach projektu "ZPP - zaprojektuj, posadź, pielęgnuj - czyli o tym jak zieleń może łączyć lokalne społeczności" powstał w Olsztynie, przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących. Projekt zrealizowano w tym miejscu w dniach 23-24 września 2015 r. W ramach projektu skupiono się przede wszystkim na wykonaniu dużej rabaty bylinowej na nasłonecznionej skarpie wzdłuż budynku szkoły oraz dosadzeniach roślin przed głównym wejściem. W kolejnych latach projekt był kilkukrotnie odwiedzany przez studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którzy wykonywali przy nim prace pielęgnacyjne.

Kolejny ogród założony w ramach projektu "ZPP - zaprojektuj, posadź, pielęgnuj - czyli o tym jak zieleń może łączyć lokalne społeczności" powstał przy Państwowym Liceum Plastycznym im. Erica Mendelsohna w Olsztynie. Projekt zrealizowano w tym miejscu w dniach 21-22 września 2015 r. W ramach projektu skupiono się na wykonaniu dużej rabaty bylinowej za budynkiem szkoły oraz na dosadzeniach roślin na pozostałym terenie należącym do szkoły.

Kolejny ogród założony w ramach projektu "ZPP - zaprojektuj, posadź, pielęgnuj - czyli o tym jak zieleń może łączyć lokalne społeczności" powstał przy Zespole Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie. Projekt zrealizowano w tym miejscu w dniach 17-19 września 2015 r. W ramach projektu zaprojektowano i wykonano dwa patia w przyszkolnej bursie oraz urządzono rabatę przed głównym wejściem.

piątek, 04 styczeń 2019 08:20

Ostróda (wrzesień 2015)

W 2015 r. założono również 4 ogrody przy polskich szkołach w ramach projektu "ZPP - zaprojektuj, posadź, pielęgnuj - czyli o tym jak zieleń może łączyć lokalne społeczności". Jeden z nich powstał przy Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie. Projekt zrealizowano w tym miejscu w dniach 14-15 września 2015 r. W ramach projektu skupiono się na wykonaniu reprezentacyjnej rabaty przed wejściem do budynku szkoły.

Kolejny ogród zrealizowano w kwietniu 2015 r. w Escola de Ensino Basico de Achada Grande w Prai (Republika Zielonego Przylądka). Wykonano go podczas wyjazdu stażowego - staż dydaktyczny i naukowy w Republice Zielonego Przylądka, Praia, Universidade Jean Piaget de Cabo Verde (2 - 23 kwietnia 2015 r.) w ramach projektu: Staże w wiodących zagranicznych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych dla kadry dydaktycznej UWM - „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie”.

środa, 02 styczeń 2019 08:25

Nairobi, Kenia (styczeń 2015)

W styczniu 2015 r. rozpoczęto realizację autorskiego projektu pt. Global Garden Project. W ramach projektu powstają przyszkolne ogrody w różnych częściach świata. Pierwszym z nich był ogród założony w slumsie Mathare w stolicy Kenii Nairobi. Głównym celem projektu były: realizacja przyszkolnego ogrodu użytkowego o funkcji dydaktycznej, aktywizacja uczniów szkoły oraz popularyzacja idei miejskiego ogrodnictwa. Nawiązano kontakty z organizacjami pozarządowymi działającymi w Kenii w celu znalezienia odpowiedniej placówki dydaktycznej do przeprowadzenia pilotażowych badań. Dokonano inwentaryzacji terenu opracowania oraz stworzono koncepcję projektową ogrodu.

wtorek, 01 styczeń 2019 08:27

Nowa Wieś (2012)

W maju 2012 r. dokonano oficjalnego otwarcia zmodernizowanej, nowoczesnej remizy z dobudowaną świetlicą wiejską, przy której znalazły się boiska sportowe, bieżnia oraz plac zabaw dla dzieci. Unijnych pieniędzy zabrakło jednak na zieleń. Jedna z mieszkanek wsi, która dowiedziała się o tym, że teren ma zostać obsadzony szpalerami "tuj" zwróciła się do Koła Naukowego Architektów Krajobrazu 'Horyzont', działającego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z prośbą o pomoc w zaprojektowaniu przestrzeni publicznej otaczającej obiekt. W czerwcu 2012 r. zorganizowano festyn ekologiczny pod nazwą "Zielone integracje".