poniedziałek, 18 luty 2019 09:30

Ogrody

Wykonujemy projekty i realizujemy różnego rodzaju ogrody. Szczególnie interesują nas ogrody projektowane w zgodzie z naturą, ekologiczne, permakulturowe, dostosowane do siedliska i zgodne z historią regionu. Lubimy też rozwiązania nowoczesne, zgodne z aktualnymi trendami. Uwielbiamy różnego rodzaju byliny i trawy ozdobne. Realizujemy:

 • Ogrody przyszkolne
 • Ogrody wiejskie i miejskie
 • Ogrody permakultury
 • Ogrody pokazowe
 • Ogrody edukacyjne

 

 

 

poniedziałek, 18 luty 2019 09:29

Nauka

Zajmujemy się badaniami krajobrazów kulturowych. Opracowujemy:

 • Publikacje naukowe z zakresu architektury krajobrazu, socjologii przestrzeni, ochrony przyrody, ogrodnictwa, kształtowania i ochrony krajobrazu kulturowego;
 • Analizy stanu istniejącego i badania przekształceń krajobrazów kulturowych;
 • Analizy i waloryzacje krajobrazów - (elektrownie wiatrowe, farmy fotowoltaiczne, składowiska odpadów, kopalnie...);
 • Ekspertyzy naukowe z zakresu architektury krajobrazu i dendrologii.

 

poniedziałek, 18 luty 2019 09:28

Edukacja

Prowadzimy zajęcia (warsztaty, szkolenia, wykłady) z zakresu architektury krajobrazu, ogrodnictwa, ochrony przyrody, dendrologii, ornitologii, socjologii i filozofii przestrzeni. Skierowane są one do różnych grup społecznych i wiekowych.

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU/OGRODNICTWO

 • projektowanie przestrzeni publicznych i prywatnych
 • projektowanie permakulturowe/projektowanie w zgodzie z naturą
 • projektowanie obiektów edukacyjnych
 • projektowanie uniwersalne
 • projektowanie regionalne
 • bioróżnorodność a architektura krajobrazu
 • analizy i waloryzacje przestrzeni
 • inspiracje w projektowaniu
 • nowe trendy w architekturze krajobrazu
 • plenerowe terapie zajęciowe (hortiterapia, sylwoterapia, arteterapia...)
 • rośliny doniczkowe naszych babć

OCHRONA PRZYRODY/DENDROLOGIA/ORNITOLOGIA

 • ochrona bioróżnorodności
 • inwentaryzacja i waloryzacja dendrologiczna oraz gospodarka drzewostanem
 • inwentaryzacje florystyczne i faunistyczne
 • rozpoznawanie ptaków
 • rozpoznawanie roślin
 • rośliny wskaźnikowe
 • ochrona środowiska w życiu codziennym

SOCJOLOGIA I FILOZOFIA PRZESTRZENI, KULTURA, SZTUKA, PODRÓŻE

 • badania społeczne w architekturze krajobrazu
 • konsultacje i partycypacja społeczna
 • filozofia przyrody i estetyzacja przestrzeni
 • inwentaryzacje obiektów kulturowych
 • regionalna sztuka ludowa, rękodzieło, wikliniarstwo
 • nietypowe rośliny jadalne
 • land art, street art