Prowadzimy zajęcia (warsztaty, szkolenia, wykłady) z zakresu architektury krajobrazu, ogrodnictwa, ochrony przyrody, dendrologii, ornitologii, socjologii i filozofii przestrzeni. Skierowane są one do różnych grup społecznych i wiekowych.

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU/OGRODNICTWO

 • projektowanie przestrzeni publicznych i prywatnych
 • projektowanie permakulturowe/projektowanie w zgodzie z naturą
 • projektowanie obiektów edukacyjnych
 • projektowanie uniwersalne
 • projektowanie regionalne
 • bioróżnorodność a architektura krajobrazu
 • analizy i waloryzacje przestrzeni
 • inspiracje w projektowaniu
 • nowe trendy w architekturze krajobrazu
 • plenerowe terapie zajęciowe (hortiterapia, sylwoterapia, arteterapia...)
 • rośliny doniczkowe naszych babć

OCHRONA PRZYRODY/DENDROLOGIA/ORNITOLOGIA

 • ochrona bioróżnorodności
 • inwentaryzacja i waloryzacja dendrologiczna oraz gospodarka drzewostanem
 • inwentaryzacje florystyczne i faunistyczne
 • rozpoznawanie ptaków
 • rozpoznawanie roślin
 • rośliny wskaźnikowe
 • ochrona środowiska w życiu codziennym

SOCJOLOGIA I FILOZOFIA PRZESTRZENI, KULTURA, SZTUKA, PODRÓŻE

 • Badania społeczne w architekturze krajobrazu
 • Konsultacje i partycypacja społeczna
 • Filozofia przyrody i estetyzacja przestrzeni
 • Inwentaryzacje obiektów kulturowych
 • Regionalna sztuka ludowa, rękodzieło, wikliniarstwo
 • Nietypowe rośliny jadalne
 • Land art, street art