Zajmujemy się badaniami krajobrazów kulturowych. Opracowujemy:

  • Publikacje naukowe z zakresu architektury krajobrazu, socjologii przestrzeni, ochrony przyrody, ogrodnictwa, kształtowania i ochrony krajobrazu kulturowego;
  • Analizy stanu istniejącego i badania przekształceń krajobrazów kulturowych;
  • Analizy i waloryzacje krajobrazów - (elektrownie wiatrowe, farmy fotowoltaiczne, składowiska odpadów, kopalnie...);
  • Ekspertyzy naukowe z zakresu architektury krajobrazu i dendrologii.