top of page

Działalność naukowa

W ramach naszych wyjazdów zagranicznych prowadzimy badania naukowe, których wyniki prezentujemy na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach. Głównym celem prowadzonych przez nas badań jest zagadnienie edukacji w otwartej przestrzeni (outdoor education). Zachęcamy do zapoznania się z wybranymi artykułami i posterami naukowymi opracowanymi przez Prezesa Fundacji „W krajobrazie”, Mariusza Antolaka.

Mariusz Antolak.jpg

fot.: Gazeta Wyborcza Olsztyn (Przemysław Skrzydło)

Artykuły

1. Antolak M. 2021. Edukacja globalna dzieci w zakresie kształtowania krajobrazu – Global Garden Project Praia (Republika Zielonego Przylądka). Edukacja międzykulturowa 2021, nr 2 (15). Wyd. Adam Marszałek, Toruń.

2. Antolak M. 2019. Education in the Landscape of Historic Urban Systems from the UNESCO World Heritage Lists.  IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 603 (2019) 042032, pp. 1-11. (IV World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium, 17-21 June 2019. Prague, Czech Republic).


3. Antolak M. 2018. Garden Therapy in African Slums. IFLA World Congress 2018, Singapore, 18-21 July 2018, [e-Proceedings], pp. 90-96

 

4. Antolak M. Pawłowicz J. A., Szafranko E. 2018. State Of Preservation And Spatial Structure Of Cape Verde Cemeteries. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts, SGEM 2018, Conference Proceedings, Vol. 5 Science and Art. Issue 6.2. History of Art, Fine Art, Contemporary Art, Performing & Visual Art, Cultural Studies, Literature & Poetry, Ethnology & Folklore. 24 August - 2 September, 2018, Albena, Bułgaria, pp. 409-418.

5. Antolak M. 2018. Art Therapy in The Mathare Slum (Nairobi, Kenya). 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts, SGEM 2018, Conference Proceedings, Vol. 5 Science and Society. Issue 3.4. Education and Educational Research. 24 August - 2 September, 2018, Albena, Bułgaria, DOI: 10.5593/sgemsocial2018/3.4, pp. 55-62.

Postery

poster edukacja.jpg

Antolak M. 2018. Education in the Landscape. International Scientific Seminar "Landscape Architecture without Borders (Poland-Malaysia), 12-13 March 2018, Olsztyn, Poland, Kuala Lumpur, Malaysia

poster Zielony Przylądek1.JPG

Antolak M. 2016. The Landscape of Cape Verde in the Eyes of Children from Escola de Ensino Basico Da Achada Grande, Praia, Cape Verde. 2nd International Seminar "Natural, Cultural and Social Heritage of Africa", Kowno, Litwa, 22 listopada 2016 r.

poster Zielony Przylądek2.JPG

Antolak M. 2016. Współczesne trendy i zwyczaje związane z kształtowaniem przestrzeni antropogenicznej na Wyspach Zielonego Przylądka. XXI Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe "Krajobrazy Inspiracji. Inspiracje krajobrazowe", 26-27 września 2016 r., Kazimierz Dolny.

poster Zielony Przylądek 3.jpg

Antolak M. 2016. Cmentarze Republiki Zielonego Przylądka - aspekt krajobrazowy. XX Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe „Wyspy w krajobrazie jako zjawisko przyrodnicze i kulturowe”, 16-18 czerwca 2016 r., Międzyzdroje, Biała Góra, Rugia (Polska-Niemcy).

poster Kenia2.JPG

Antolak M. 2015. Krajobraz Kenii w oczach dzieci ze slumsu Mathare w Nairobi (Kenyan landscape in the eyes of Mathare slum in Nairobi). International Scientific Seminar - Natural and Cultural Values of Africa, Olsztyn 28-29 maja.

poster Kenia3.JPG

Antolak M. 2015. Ogród przyszkolny w slumsie Mathare w Nairobi - od projektu do pierwszego plonowania (School Garden in the Mathare slum in Nairobi - from design to first yieling). International Scientific Seminar - Natural and Cultural Values of Africa, Olsztyn 28-29 maja.

poster Portugalia1.JPG

Antolak M. 2019. Współczesne trendy i zwyczaje związane z kształtowaniem przestrzeni antropogenicznej w prowincji Algarve w Portugalii. Ogólnopolska konferencja naukowa pt: "Wybrane problemy współczesnej architektury krajobrazu" 25 marca 2019 r.

Szklarnia

Stwórz z nami coś wyjątkowego!

​Jesteśmy otwarci na współpracę - prowadzimy szeroki zakres działań, od tworzenia ogrodów przyszkolnych, przez wykłady, warsztaty, aż po kampanie edukacyjne. Zachęcamy do kontaktu jednostki samorządu terytorialnego, szkoły i placówki oświatowe, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe, osoby prywatne, firmy i otoczenie biznesu.

ikona1
ikona2
ikona 3
ikona4

Sprawdź wszystkie nasze projekty i bądź na bieżąco, śledząc nasze media społecznościowe ❤

bottom of page