top of page

Global Garden Project

2015 - obecnie

Naszym flagowym przedsięwzięciem jest międzynarodowy Global Garden Project, zainicjowany w 2015 r. w Slumsie Mathare (Nairobi, Kenia). W ramach projektu razem z uczniami szkół projektujemy i wykonujemy jadalne ogrody o szerokim przeznaczeniu. Realizujemy warsztaty z projektowania, zakładania i pielęgnowania ogrodów. Ogrody powstały m. in. w Polsce, Kenii i Republice Zielonego Przylądka.

 

Chcesz stworzyć ogród w swoim kraju? Napisz do nas!

Global Garden Project

Nkoranza, Boabeng (Ghana), Fazao, Nano (Togo), 2019

Podczas wyjazdu studialnego do Ghany i Togo na przełomie listopada i  grudnia 2019 r. nawiązaliśmy współpracę z organizacją Hand in Hand Community działającą w  miejscowości Nkoranza (Ghana). Organizacja prowadzi ośrodek dla dzieci z  niepełnosprawnościami i posiada teren, na którym niegdyś znajdował się ogród użytkowy.  Podczas wizyty przekazano środki finansowe na zakup materiału roślinnego. Omówiliśmy też możliwość dalszej współpracy w zakresie reaktywacji ogrodu. Dodatkowo odwiedziliśmy szkoły podstawowe we wsiach Boabeng (Ghana), Fazao (Togo) i Nano (Togo). Uczniom przekazaliśmy różne materiały szkolne.

Togo i Ghana 2019_1

Liczymy, że uda się nam tam wrócić i kontynuować rozpoczęte działania. Aktualnie zbieramy fundusze na ten cel!  

Stawiguda 2017_1

Stawiguda, 2017

W 2017 r. powstał ogród przyszkolny przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stawigudzie.  Powstał on we przy współudziale studentów architektury krajobrazu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, studentów Uniwersytetu Dzieci (uczniowie w wieku  14-16 lat) oraz lokalnej społeczności. Został stworzony w ramach projektu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” - tytuł projektu:  "Nastolatek na uniwersytecie" - dofinansowanie otrzymane przez Fundację Uniwersytet Dzieci.

Nairobi (Kenia), 2015

Ogród założono w slumsie Mathare w stolicy Kenii Nairobi. Głównymi celami projektu były: realizacja przyszkolnego ogrodu użytkowego o funkcji dydaktycznej, aktywizacja uczniów szkoły oraz popularyzacja idei miejskiego ogrodnictwa. Nawiązaliśmy kontakty z organizacjami  pozarządowymi działającymi w Kenii w celu znalezienia odpowiedniej placówki dydaktycznej do przeprowadzenia pilotażowych badań. Dokonaliśmy inwentaryzacji terenu  opracowania, a następnie stworzyliśmy koncepcję projektową ogrodu. Projekt był współfinansowany przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 

Nairobi Kenia 2015_1
Cabo Verde_1

Praia (Republika Zielonego Przylądka), 2015  

Ogród zrealizowano przy Escola de Ensino Basico de Achada Grande w Prai (Republika  Zielonego Przylądka). Wykonano go podczas wyjazdu stażowego - staż dydaktyczny i  naukowy w Republice Zielonego Przylądka, Praia, Universidade Jean Piaget de Cabo Verde  (2 - 23 kwietnia 2015 r.) w ramach projektu: Staże w wiodących zagranicznych ośrodkach  akademickich i naukowo-badawczych dla kadry dydaktycznej UWM - „Wzmocnienie  potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie”.